معدن در گذر زمان

۱۳۹۵
اتمام عملیات اکتشاف

اخذ گواهی کشف

۱۳۹۹
فراوری

بررسی توجیه پذیری تولید

۱۴۰۰
ساخت وساز

ساخت کارخانه و استخراج ماده معدنی

 

۱۴۰۱
استحصال

۳۰۰کیلوگرم طلا