شرکت معادن و صنایع معدنی کارند صدر جهان

این شرکت زیر مجموعه هلدینگ معدنی شرکت توسعه معادن صدر جهان می باشد.

اهم فعالیت این شرکت در زمینه فلزات گرانبها به شرح زیر است.
اکتشافات معادن
استخراج و بهره برداری از معادن

جدید ترین اخبار

بزرگ‌ترین ذخیره طلای شرق کشور

افتخارات

معرفی شرکت معادن و صنایع معدنی کارند صدر جهان به عنوان واحد برتر اکتشاف کشور در سال ۱۴۰۱ شماره ۲
samt
عباس علی آبادی
وزیر صنعت و معدن و تجارت
tandis
معرفی شرکت معادن و صنایع معدنی کارند صدر جهان به عنوان واحد برتر اکتشاف کشور در سال ۱۴۰۱
samt
عباس علی آبادی
وزیر صنعت و معدن
tandis

اهداف ما

۴

پیشتاز در حوزه معادن

کسب رتبه برتر در میان ۱۰۰ شرکت برگزیده کشور از نظر جمع ارزش دارایی‌ها
۳

سازمان یادگیرنده و دانش بنیان

ساختار سازمانی مبتنی بر توانمند سازی سازمان و کارکنان
۲

سرمایه گذاری هدفمند

تمرکز بر حوزه معادن طلا، مس و فلزات گرانبها
۱

تولید ثروت از طریق اکتشافات ذخایر معدنی

اجرای طرح توانمندسازی تولید و توسعه اشتغال پایدار از طریق بومی سازی

اکتشاف

عملیــات اکتشــاف ایــن معـدن در خـلال سـال های ١٣٨٢ تــا ١٣٩۶ بــا حفــر بیــش از ٢٠،٠٠ متــر گمانــه صــورت گرفــت. عملیــات اکتشــافی در ایــن معــدن همچنــان ادامــه دارد.

استخراج

از مهـر مـاه سـال ١٣٩٩ تـا پایـان دی مـاه سـال جـاری اسـتخراج کانسـنگ و باطله بـرداری در معـدن انجـام شـده اسـت. روش اسـتخراج معدن بـه صورت روبـاز صـورت می گیـرد.

فراوری

اسـتحصال طـلا به میزان ۳۰۰ کیلوگرم 

دستاوردهای ما

برق

اجرای انتقال برق به طول ۶۰ کیلومتر

خرید دو دستگاه دیزل ژنراتور ۶۲۵ کیلووات

خرید یک دستگاه با ظرفیت ۱۲۵۰ کیلووات

آب

حفر چاه آب با ظرفیت ۶ لیتر بر ثانیه

احداث۱۰ کیلومتر خط لوله ایستگاه پمپاژ آب و تصفیه آب

ساخت کارخانه کنسانتره مس

شروع ساخت کارخانه کنسانتره مس سولفیدی

استحصال

۳۰۰ کیلوگرم طلا در سال

فرآوری

بررسی توجیه پذیری تولید

ساخت و ساز

ساخت کارخانه و استخراج ماده معدنی

اتمام عملیات اکتشاف

اخذ گواهی کشف

اتمام عملیات اکتشاف

اخذ گواهی کشف. 

ساخت و ساز

ساخت کارخانه و استخراج ماده معدنی

فرآوری

بررسی توجیه پذیری تولید

استحصال

۳۰۰ کیلوگرم طلا در سال

ساخت کارخانه کنسانتره مس

شروع ساخت کارخانه کنسانتره مس سولفیدی

دستگاه‌ها و شرکت‌های همکار

مجتمع معدنی صنعتی شادان