جهت دریافت فایل اسناد شرکت در مناقصه از گزینه افزودن به سبد خرید و دانلود فایل به صورت رایگان اقدام نمایید

شناسه محصول:

KA-t0202018

اسناد مناقصه پیمانکاری تأمین نیروی انسانی مورد نیاز معدن طالی شادان

شـرکت معـادن و صنایـع معدنى کارنـد صدر جهان (سـهامى خاص)
در نظـر دارد تامیـن نیـروی انسـانی مـورد نیـاز خود در معدن طالی شـادان در شهرسـتان خوسـف واقـع در اسـتان خراسـان جنوبـی را بـه پیمانـکاران واجـد صالحیـت واگـذار نماید.
لـذا از کلیـه پیمانکارانـی کـه دارای سـوابق مرتبـط می باشـند دعوت می شـود، جهـت دریافـت اسـناد مناقصـه از تاریـخ 1402/02/18 لغایـت 1402/02/24 بـه واحـد بازرگانـی شـرکت بـه آدرس: شـهرک غـرب، بلـوار دادمـان، خیابـان بهارسـتان، نبـش کوچـه گلبـرگ غربـی، پـالک ،15 طبقـه دوم مراجعه نمایند.
تلفن: 021-88084985

جهت دریافت فایل اسناد شرکت در مناقصه از گزینه افزودن به سبد خرید و دانلود فایل اقدام نمایید.

توضیحات

آگهی تجدید مناقصه تامین نیروی انسانی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تجدید مناقصه تأمین نیروی انسانی ۱۴۰۲/۰۲”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *